time-management

Ve středu školím Time management. Jaký je jeho přínos pro účastníky? Najít si své časové ztráty. Umět si určit priority a plánovat. Naučit se hospodařit se svým časem. Zefektivnit pracovní proces. Být efektivní při komunikaci s ostatními. Umět říct ne. Nastavíte si postup a změny ve Vaší práci s časem. Co je řízení času nebo-li time management a v čem mi pomůže. Identifikujte žrouty času, Metody plánování času. Eisenhowerův princip hospodaření s časem. Stanovení priorit. Denní záznam. Výkonnostní křivka aneb kdy se do toho pustit. Jak ušetřit čas při komunikaci s ostatními – umění říct ne. Delegujte práci