Školení EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE, 23.4.2018

Na  interaktivním školení účastníci trénovali interpersonální komunikaci. Ujasnili si pravidla a zásady komunikace, význam neverbální a paraverbální komunikace, vnitřní a vnější bariéry, důležitost přípravy na významné jednání, nedostatky při naslouchání a etiketu při telefonování.