Seminář KOMUNIKACE V PRAXI, 16. a 17.8.2017

Účastníci semináře KOMUNIKACE V PRAXI získali potřebné komunikační a asertivní dovednosti, rozšířili své komunikační dovednosti pro profesionální chování při kontaktu vně i uvnitř firmy a konstruktivní postoje a chování v konfliktních situacích a ujasnili si asertivní pravidla a techniky.

manažer lídrem leadership

MANAŽER LÍDREM – LEADERSHIP, 6.-7.6.2017

Pro manažery, vedoucí pracovníky, všem, kteří chtějí rozšířit manažerské dovednosti a efektivně vést druhé. Ujasníte si vlastní styl, stanovíte si vizi současného týmu na základě analýzy, naučíte se dávat efektivní zpětnou vazbu a zjistíte jak komunikovat a jednat s různými typy pracovníků. OBSAH KURZU 1. DEN Manažer vs. lídr Role manažera a jeho aktivity Zásady vedení…

Details

Školení ZLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ, 25.4.2017

Interaktivně účastníci nacvičovali, jak zvládat vyhrocené konfliktní situace v pracovním a osobním životě. Probrali jsme typy konfliktů, styly řešení konfliktů a chování lidí v konfliktu a správný postup při řešení konfliktu.

 

Školení „SEBEPREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI“, 21.4.2017

Na školení sebeprezentačních dovednosti si frekventanti vyzkoušeli sebevědomé prezentování o sobě před publikem. Osvojili si základní principy a zásady sebeprezentace, získali větší jistotu a tipy na omezení trémy. Ujasnili se své silné a slabé stránky a jak nakládat se svým potenciálem.

8 zásad efektivně vedené porady

Stanovíme cíle porady. Co chceme dosáhnout a s jakým výsledkem? Poradu je nutno řádně připravit. Jaký je účel porady, kdo se zúčastní a kdo je vede, kdy a kde se koná a jaké vybavení a dokumenty je potřeba připravit? Účastníci obdrží materiály k poradě předem k prostudování a přípravě. Poradu začínáme včas. Opozdilce netolerujeme. Prezentujeme cíle a…

Details

Školení OBCHODNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTÍ

Dvoudenní školení OBCHODNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTÍ pro obchodníky, 28. a 29.3.2017, Lektor Ing. Eva Vyoralová. V rámci školení účastníci  interaktivně pracovali na tématech – Osobnostní předpoklady prodejce/obchodního zástupce, Příprava na obchodní jednání, Typologie zákazníka,Techniky prodeje, Fáze prodeje, Prezentace, Námitky, Uzavírání obchodu.

Obchodní a prezentační dovednosti