manažer lídrem

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ? Pro manažery, vedoucí pracovníky, všem, kteří chtějí rozšířit manažerské dovednosti a efektivně vést druhé.

Obsah kurzu

  • Manažer vs. lídr
  • Role manažera a jeho aktivity
  • Zásady vedení
  • Styly řízení podle zralosti pracovníka a situace
  • Výkonnostně motivační rozhovor
  • Jak správně dávat zpětnou vazbu?
  • Sebepoznání – typologie osobnosti manažera
  • Jak komunikovat a jednat s různými typy pracovníků
  • Praktický nácvik situací

V průběhu školení se využívá celá škála interaktivních technik – diskuse, brainstrorming, procvičování konkrétních situací, testy, modelové případy.