Účastnící se seznámí se základními pojmy týkající se financí. Na modelových situacích si účastníci uvědomí úskalí finančních a pojišťovacích produktů souvisejících s chodem domácnosti a životními událostmi.

Obsah

 • Svět peněz
 • Hospodaření domácnosti
 • Nakupování
 • Půjčky a zadlužování
 • Spoření a investice
 • Pojištění
 • Smlouvy
 • Plánování budoucnosti

Metody

Přednáška, modelové situace, individuální a skupinová cvičení.

Obsah

 • Firemní ekonomika
 • Majetek a jeho zobrazení
 • Nejdůležitější finanční výkazy
 • Tvorba výsledku hospodaření
 • Finanční a ekonomické plánování a kontrola

Školení bude vedeno z pohledu pracovníků neekonomických oddělení na bázi osvojení si základních znalostí z oblasti ekonomiky podniku pomocí metod (teoretický výklad, diskuse, praktický nácvik).

Nezávazná poptávka

 • Vaše jméno*
  0
 • Telefon*
  1
 • E-mail*
  2
 • Služba*vyberte prosím, o jakou službu máte zájem
  3
 • Další informace*organizační informace, zvláštní přání apod.
  4
 • 5